Začínala sa doba vzdelanosti a objavov. Šírenie poznatkov bolo však ťažké, pretože knihy sa zdĺhavo ručne odpisovali v kláštoroch.

Potom sa objavil muž, ktorý po boku svojho otca vyrástol na zdatného remeselníka. Jeho otec dodával kov na výrobu razidiel a syn raz dostal nápad. Začal odlievať kovové razídlá písmen, ktoré ukladal do raznice, a tak mohol tlačiť text.

V roku 1445 vytlačil svoje prvé skúšobné tlačené dielo „Fragment o poslednom súde“. Ale už o desať rokov bol dokončený slávny výtlačok prvej krásne vytlačenej Biblie, ktorá obsahovala 1282 strán! Každá strana mala dva stĺpce a presne 42 riadkov. Na jej vytlačenie potreboval 3,5 milióna písmen. A predsa zomrel chudobný, neuznaný a opustený. Niektorí dokonca spochybňovali jeho autorstvo pri najvýznamnejšom vynáleze, ktorý spustil skutočnú lavínu šírenia poznania a vzdelania prostredníctvom tlače.

Dodnes sa jeho technológia používa v klasickom tlačiarenskom priemysle. Na svete sa denne vytlačí viac ako 7000 nových kníh.

Tento veľký vynálezca sa volal Johannes Gutenberg.


Zdieľať: