Po rokoch služby v južnej Afrike sa známy misionár Robert Moffat vrátil do Škótska, aby získal ďalších spolupracovníkov. Keď prišiel do kostola, kde mal dohodnuté stretnutie s ľuďmi, ktorí by o túto prácu mali záujem, bol veľmi sklamaný. Našiel tam totiž len malú skupinku, ktorá bola ochotná počúvať ho a prejavila záujem o takýto druh služby. Ešte viac ho však trápilo to, že to boli samé ženy, ktoré nemohli a nechceli pracovať ako misionárky bez svojich manželov a detí. Mal v úmysle osloviť mužov. Dokonca aj základný verš jeho zamyslenia znel: „Mužovia, na vás volám…“ (Prísl 8, 4).

Len vzadu na chóre sedel malý chlapec, ktorý sa hral s mechmi na organe. Bol príliš malý na to, aby sa stal misionárom v Afrike, ale počúval veľmi pozorne. Moffat síce predniesol pripravenú kázeň, ale mal pocit, že jeho slová neprinesú nijaké ovocie. Bol si istý, že nikto z poslucháčov sa s ním nevráti do Afriky.

Boh však pracoval zvláštnym spôsobom. Vedel, že jeho slová nie sú zbytočné. Po rokoch ten malý chlapec, ktorý sa vtedy počas jeho kázne hral pri organe, odišiel slúžiť, pomáhať a kázať domorodým africkým kmeňom. Volal sa David Livingstone! Vďaka jeho službe dnes milióny ľudí v Afrike poznajú Ježiša!


Zdieľať: