Demosthénes považoval mladého princa za nafúkaného a hlúpeho napriek tomu, že ho vychovával sám Aristoteles. Tento výsmech ho však prišiel draho. Ako 18-ročný mládenec sa postavil na čelo armády a vtipnými a taktickými manévrami pripravil vojskám aténskeho spolku zdrvujúcu porážku. Po dobytí Grécka smeruje na Balkán. Prekračuje Dunaj a vo víťaznom ťažení sa zastavuje až v Albánsku.

Je výborný taktik, schopný premysleným postupom dosiahnuť svoj cieľ. Svoje oddiely riadi tak, že strategickými ťahmi dokážu poraziť aj omnoho väčšie armády a zahnať ich na útek. Jeho vojaci ho obdivujú a sú mu úplne oddaní. Postavou je výnimočne malý a preto si pomáha tým, že vždy jazdí na nadpriemerne veľkom koni. Ako 22-ročný opustil so svojou 35 000 armádou Grécko. Svoju vlasť, žiaľ, už nikdy neuvidel. Vydal sa smerom k Babylonu, ktorý sa cítil neporaziteľný. Pri rieke Granikos však kráľ Dárius III. utrpel porážku a babylonská armáda sa dala na útek.

Potom sa vydal do Egypta, kde ho oslavovali ako nového faraóna. Rozkázal postaviť veľkomesto, ktoré je až dodnes významnou metropolou severnej Afriky. Okrem dobývania sa venoval aj umeniu a vede. Zostavil expedíciu, ktorá mala za úlohu zistiť príčinu záplav na rieke Níl.

Potom sa vybral na východ. Dobyl územie dnešného Iránu a Afganistanu. V boji proti partizánskym bojovníkom v horách bol sám ťažko ranený. So svojimi oddielmi prekonal pohorie Hindikúš, ktorého vrcholy siahajú až do výšky 7 000 m. Vstúpil do Indie, kde po prvý krát viedol vojnu proti armáde vyzbrojenej vojnovými slonmi. Potom prenikol až pod Himaláje a zastavil sa v delte rieky Indus.

Pri ceste späť sa však ukázalo, že najväčším nepriateľom jeho neporaziteľnej armády bola púšť Gedrosii na území dnešného Iránu. 90 000 mužov neprežilo túto strastiplnú cestu späť do vlasti.

Vojvodca bol však mladý a stále mal veľkolepé plány na ovládnutie celého sveta. Rozhodol sa vydať na západ, až k oceánu. Jeho plány však znenazdania prekazila choroba. Malária? Zápal pľúc? Dnes to už nikto nezistí. A tak 13. júna v roku 323 mladý, 33-ročný dobyvateľ zomiera. Jeho sen – ovládnuť celý svet – ostal až dodnes iba snom.

Tento malý velikán sa volal ALEXANDER VEĽKÝ


Zdieľať: