Niektorí ľudia si myslia, že stačí čítať Bibliu, a všetky ich problémy sa automaticky vyriešia. Samotné biblické rady však nie sú instantným riešením našich problémov.

Biblia je ako mapa. Mapa, či už turistická, alebo cestovná, nám pomáha zistiť, ako sa dostaneme do cieľa. Ale keď sa na ňu budeme len dívať, nedostaneme sa automaticky ani do Ameriky, ani do Anglicka či Japonska. Ak sa chcete na tieto miesta dostať, musíte vynaložiť určité úsilie, zaplatiť si letenku, vydať sa na cestu a trpezlivo čakať, kým tam dorazíte. Slovom, musíte byť vytrvalí a ochotní pre to aj niečo obetovať.

V kresťanskom živote prežívame podobnú skúsenosť. Božia mapa – Biblia – je dostupná a spoľahlivá. Je zrozumiteľná a hovorí celkom otvorene. Na jej stránkach však nenájdete „hokus-pokus“, ktorý by svojho čitateľa automaticky dopravil do cieľa na nejakom čarovnom koberci.

Nepochopte ma zle! Milujem Božie slovo a som presvedčený, že obsahuje dôveryhodné pravdy nesmiernej ceny. To však neznamená, že je to zázračný elixír, ktorým sa trikrát denne natrieš a zbavíš sa tak všetkého zla. Nie je to ani liek, ktorý so zbožným prianím na perách prehltneš a na ďalšie ráno budeš zrazu poznať a prežívať všetky jej pravdy.

Na tejto zemi neexistuje „instantná zrelosť“. Boh nám neponúka „čarovnú formulku“, vďaka ktorej dosiahneme kresťanskú zrelosť za noc. Kresťanská dospelosť je výsledkom rastu v Kristovi, a ten je podmienený dôslednou poslušnosťou aj odvážnou vytrvalosťou v aplikovaní toho, čo ste sa v Biblii dočítali. Tak sa naučíte riešiť problémy, ktoré život so sebou prináša.


Zdieľať: