Keď som prechádzal cez turecké mesto Izmir k miestu, kde je podľa tradície pochovaný Polykarp, znova som žasol nad veľkou vierou tohto nebojácneho starého kresťanského martýra. Polykarp sa narodil okolo roku 70 n. l. Poznal očitých svedkov Ježiša Krista, zrejme vrátane apoštola Jána. Niekedy pred rokom 110 sa stal verným biskupom v Smyrne (súčasný Izmir). Keď mal 86 rokov, bol zatknutý. Dav Židov a pohanov ho obvinil za prírodné pohromy, ktoré postihli túto oblasť Ázie.
V autentickom zázname o Polykarpovej mučeníckej smrti, ktorý napísali kresťania v Smyrne, máme známe svedectvo o tomto veľkom Božom mužovi. Dostal príkaz povedať: „Cisár pán,“ no on zakaždým odpovedal: „Ježiš Pán.“ Nakoniec prokonzul naliehal na Polykarpa: „Prekľaj Krista a vyslobodím ťa; prekľaj ho.“
Polykarp v moci Svätého Ducha odpovedal: „Osemdesiatšesť rokov mu slúžim a nikdy mi neurobil nič zlé. Ako sa môžem rúhať svojmu kráľovi, ktorý ma spasil?“ Podobne ako milióny ďalších ľudí v priebehu stáročí aj Polykarp víťazne zomrel za svoju vieru ako kresťan.


Zdieľať: