Čím viac času s ňou trávil, tým viac sa mu páčila. Mary nebola zábavný typ ženy a ani taká pekná, ako jeho bývalá priateľka. Vlastne mala najdlhší nos, aký kedy na žene či mužovi videl. Ale predsa mu na nej niečo imponovalo. Mary sa mu pri rozhovore pozerala priamo do očí a chcela, aby ju považoval za rovnocennú, nie za nejakú okrasu. Bola vzdelanejšia než väčšina žien v tej dobe. Vedela po francúzsky, latinsky a hebrejsky, a mala viac vedomosti o astronómii než on.

Ich vzťah prekvital a George zistil, že sa do Mary zamiloval. Tento pocit ho z viacerých dôvodov prekvapil. Po prvé, Mary mala tridsaťtri rokov, o osem viac než on. Po druhé, vôbec neuvažoval o tom, žeby si hľadal ženu. Myslel si, že manželka by ho v živote skôr brzdila. Čo ak ho Boh povolá na nejaké vzdialené miesto? Môže očakávať, že ho bude nasledovať? Nestane sa mu manželstvo väzením?

Hoci George Müller nečakal, že by ho nejaká žena mohla sprevádzať životom, Mary bola iná. Videla, ako sa jej brat s manželkou vzdali všetkého, čo mali, a išli na misiu. George cítil, že ona by bola ochotná urobiť to isté, keby bolo treba. Povedal jej, čoho sa obával. Mary ho uistila, že manželstvo podľa Božej vôle ho urobí slobodnejším – aby mohol robiť dokonca viac, než robí teraz.

7. októbra 1830 sa v Exeteri konala jednoduchá svadba Mary Grovesovej a Georga Müllera.


Zdieľať: