Zem nie je stredom vesmíru, ale len jednou z jeho planét. Ako všetky ostatné, aj ona sa otáča okolo Slnka. Túto revolučnú myšlienku zastával ako prvý poľský matematik a fyzik Mikuláš Kopernik.

Keď sa v roku 1473 narodil, svet žil ešte v presvedčení, že naša Zem je plochá doska, ktorá je stredom vesmíru, a Slnko, Mesiac a všetky planéty obiehajú okolo nej.

Celý život, až do svojej smrti v roku 1543, sa Koperník venoval predovšetkým svojmu veľkému poslaniu – chcel vyriešiť záhadu nebies. Pri štúdiu starých spisov zistil, že už v 3. storočí pred Kristom sa niektorí grécki filozofi domnievali, že Zem je guľatá a otáča sa okolo svojej osi. Ich domnienka však nemala veľa stúpencov.

Kopernik si uvedomil, že svojím učením vzbudí odpor súčasníkov, preto váhal zverejniť výsledky svojej práce. Až krátko pred smrťou, prinútený priateľmi, nechal vytlačiť dovtedy odkladané dielo. Smrť však bola rýchlejšia a Kopernik sa vydania spisu nedožil.

Kopernikov systém vlastne vysvetlil záhady nebeských javov: striedanie dňa a noci, pribúdanie a ubúdanie Mesiaca, zatmenie Slnka i Mesiaca, pohyb planét. To všetko je pre nás samozrejmosťou, ale vtedy jeho učenie znamenalo prevratnú zmenu v pohľade na svet. Preto boli jeho práce na zozname cirkvou zakázaných kníh. V roku 1600 bol v Ríme upálený Giordano Bruno. Dôvod – verejne sa priznal, že je stúpencom Kopernikovho učenia.

Aj Johannes Kepler podporil Kopernikov systém. Zistil však, že planéty neobiehajú okolo Slnka po kruhových dráhach, ako sa domnieval poľský učenec, ale po dráhach eliptických.

Galileo Galilei (1564 – 1624), objaviteľ mnohých fyzikálnych zákonov, skúmal ako prvý oblohu cez ďalekohľad a našiel ďalšie dôkazy, ktoré potvrdzovali správnosť Kopernikovho učenia. To sa mu však stalo osudným. Inkvizičný tribunál ho v roku 1633 prinútil mlčať a pod hrozbou mučenia bol vyzvaný, aby odvolal „kopernikovské bludy“. Vtedy vyriekol pamätné slová: „A predsa sa točí!“

Kopernikovo celoživotné dielo bolo zo zoznamu kacírskych kníh vyškrtnuté až v roku 1835, ale to už jeho objavená pravda dávno zvíťazila na celom svete.

Priekopníci nových myšlienok a objavitelia nových javov to nemali nikdy ľahké. Boli to ľudia, ktorí mali odvahu mať iný názor. A mnohí si za ním stáli aj za cenu vlastného života.


Zdieľať: