Dávid Livingstone sa narodil 19. marca 1813 v mestečku Blantyre v Škótsku. Bol to kazateľ, misionár, lekár a cestovateľ, ktorý prešiel naprieč Afrikou a zapísal sa do sŕdc svojich čiernych bratov a sestier. Jeho srdce pochovali Afričania v Zambii a jeho telo odpočíva v Londýne.

Livingstone chcel svoj život zasvätiť misijnej práci. Jeho pôvodným plánom bolo ísť do Číny a potom do západnej Indie. Tento zámer sa však nedal uskutočniť, preto čakal na ďalšie Božie vedenie.

Jedného dňa sa stretol s mužom, ktorý ovplyvnil jeho život viac než ktokoľvek iný. Bol to Robert Moffat, muž, ktorý pracoval v južnej Afrike od roku 1816. Neskôr sa stal jeho svokrom. Keď mu raz rozprával o Afrike a Afričanoch, Dávid sa ho spýtal: „Myslíte si, že by som sa hodil pre prácu v Afrike?“

„Áno,“ znela okamžitá odpoveď.

Dávid nestrácal čas a chcel čím skôr ukončiť prípravy na cestu. Ďakoval Bohu za vedenie a jeho srdce bolo naplnené radosťou a pokojom.

Keď sa ho pri istej príležitosti spýtali, či sa nebojí, že cesta do Afriky je príliš ťažká a príliš nebezpečná, odpovedal: „Kým sa nesplní Božia vôľa so mnou, som nesmrteľný.“


Zdieľať: