Ak nám niekto poradí, je to veľká pomoc. Ešte väčšou pomocou je, ak dostaneme silu urobiť to. Často sa stáva, že malé deti sú dennodenne bombardované stovkami príkazov, ale zvyčajne sa nehovorí o tom, ako to všetko majú zvládnuť. „Stačí ak urobíš, čo som ti povedal,“ zvrieskne vyčerpaný rodič. Nadmerná „dávka“ požiadaviek môže dieťa viesť k tomu, že si povie: „Nedokážem urobiť všetko, čo sa odo mňa očakáva. Tak prečo by som sa mal o to vôbec pokúšať?“
Boh nemá na svoje deti až toľko nárokov, ako sa medzi ľuďmi hovorí. Nesekíruje ich celý dlhý deň, ale obvykle dáva svojmu ľudu v živote dostatok slobody. Rady, ktoré dáva, sú však vždy spojené s mocou Ducha Svätého, ktorá nám má uľahčiť splniť ich. Všetko, čo Boh žiada od svojich detí, aby urobili, je príležitosťou vidieť Ducha v akcii. Ako hovorí známy citát: „S každým príkazom dáva Duch aj silu na jeho splnenie“.


Zdieľať: