Prosil som o zdravie, aby som mohol robiť väčšie veci – dostal som nemoc, aby som mohol robiť veci lepšie.
– Prosil som Boha o silu, aby som mohol dosiahnuť úspech – urobil ma slabým, aby som sa naučil poslúchať.
– Prosil som o bohatstvo, aby som mohol byť šťastný – dal mi chudobu, aby som bol múdry.
– Prosil som o moc a uznanie od ľudí – dal mi slabosť, aby som cítil, že potrebujem Boha.
– Prosil som o všetky veci, ktoré mi môžu život spríjemniť – dal mi život, aby som sa mohol tešiť zo všetkých vecí.
– Nedostal som nič, o čo som prosil alebo na čo som sa spoliehal, no všetky moje modlitby boli vypočuté – patrím medzi tých, ktorých Pán Boh požehnal najviac.


Zdieľať: