Tak rada by som Ti dala všetko, aby si v ničom netrpela núdzu a aby sa naplnila každá tvoja túžba – ale viem, že práve vďaka nedostatku mnohých vecí som sa naučila byť spokojná s tým, čo mám, a myslieť viac na iných a na ich potreby.

Tak rada by som Ti dopriala život plný zábavy a hier – ale uvedomujem si, že práve vďaka mnohým „domácim prácam“ a povinnostiam, ktoré som musela v detstve plniť, som sa naučila byť zodpovedným človekom.

Tak rada by som ťa uchránila od všetkých chýb tvojej mladosti – ale uvedomujem si, že práve vďaka zlyhaniam som sa naučila robiť lepšie rozhodnutia.

Tak rada by som Ti dopriala zamestnanie, kde by si veľa zarábala a dosiahla vysoké postavenie – ale uvedomujem si, že človek je skutočne šťastný len vtedy, keď napĺňa ten zámer, pre ktorý ho stvoril Boh.

Čo Ti teda môžem dať, aby to malo skutočnú cenu?

Dávam Ti svoju lásku. To znamená, že ťa prijímam bez akýchkoľvek výhrad; práve takú, aká si alebo aká budeš.

Dávam Ti svoju osobnú prítomnosť, aby si cítila bezpečie, ktoré v detstve tak veľmi potrebuješ.

Dávam Ti svoje uši. To znamená, že nikdy nebudem mať toľko práce, aby som ťa nemohla vypočuť a zaujímať sa o to, čo ťa trápi.

Dávam Ti príležitosť pracovať, aby si sa mohla naučiť urobiť niektoré veci bez toho, aby si sa musela hanbiť, a tešila sa z plného uspokojenia z dobre vykonanej práce.

Dávam Ti svoju radu, ale len vtedy, keď ma o to požiadaš, alebo keď by to bolo nevyhnutné, aby si sa vyhla niektorým chybám, ktoré som urobila ja.

Dávam Ti slová útechy vtedy, keď sa Ti nebude dariť alebo keď budeš strácať odvahu, ale nebudem ťa vždy chrániť od následkov tvojich skutkov.

Dávam Ti rady ako kráčať za Pánom, aby si sa neskôr neodchýlila z tejto cesty.

Dávam Ti svoje každodenné modlitby, aby ťa Boh chránil a viedol takým spôsobom, aby si sa ty, moja dcéra, stala ženou, ktorá rada poslúži iným a bude milovať svojho nebeského Otca.

To všetko Ti dávam z lásky.

Tvoja mama


Zdieľať: