Mojžiš je už starý. Má takmer 120 rokov. Má za sebou štyridsať rokov náročnej, strastiplnej služby Bohu a jeho vyvolenému izraelskému ľudu. Putoval púšťou znovu a znovu a prehováral k búriacemu sa a reptajúcemu davu. Štyridsať rokov. Keby bol tento neverný ľud kedysi neodmietol prijať jeho vedenie a podriadil sa Bohu, mohol byť Mojžiš už tridsaťosem rokov v zasľúbenej krajine. Mojžiš však prosil Boha, aby týchto bývalých otrokov zachoval. Boh odpovedá tak, že Izrael bude musieť putovať nehostinnou púšťou štyridsať rokov, kým nezomrie posledný z rebelov.

Mojžiš sa plahočí horúcim púštnym pieskom a čaká, čaká a čaká. Odbojní rodičia i prarodičia už pomreli. Mojžiš teraz vedie ich deti. Ale tie nie sú o nič lepšie než ich predkovia.


Zdieľať: