Starý farmár odpočíval po obede na svojej verande, keď zrazu pri bránke zazvonil chlapec na bicykli a priniesol mu noviny. Pri bránke ho zaujal nápis: Šteniatka na predaj.

„Pán farmár,“ ozval sa nesmelo poštárik, „koľko by ste chceli za šteniatko?“

„25 dolárov, synak!“

Chlapcova tvár sa zamračila. „Mohol by som ich aspoň vidieť?“

Farmár zapískal a za chvíľku spoza rohu pribehla veľká sučka obkolesená štyrmi krásnymi malými šteniatkami. Radostne vrteli chvostíkmi a spokojne vrčali. Nakoniec vyšlo spoza rohu ešte jedno šteniatko. Krívalo a ťahalo za sebou bezvládnu zadnú labku.

„Čo sa stalo tomu šteniatku?“ opýtal sa chlapec.

„No, synak, to je taký mrzák. Boli sme s ním u veterinára, ten ho zröntgenoval a zistil, že nemá dobre vyvinutý bedrový kĺb. To sa už nikdy nenapraví.“

Na prekvapenie farmára chlapec zliezol z bicykla vytiahol peňaženku a vybral z nej 50-centovú mincu. „Pane, prosím vás, predajte mi to choré šteniatko. Ja vám každý týždeň budem splácať po 50 centov, až kým nezaplatím 25 dolárov. Čestné slovo!“

Farmár začudovane povedal: „Ale chlapče, ty si mi asi nerozumel. To šteniatko nikdy nebude behať ani skákať, chápeš? Navždy ostane mrzákom. Prečo si si vybral práve toto šteniatko?“

Chlapec sa na chvíľu odmlčal. Potom sa zohol a vyhrnul nohavicu, pod ktorou bola namiesto nohy drevená protéza so železným kĺbom, priviazaná remienkami ku kýptiku zmrzačenej nohy. Chlapec odpovedal: „Pane, to šteniatko potrebuje niekoho, kto by rozumel, ako sa mu žije!“

Všetci sme zmrzačení a zranení hriechom. Pán Ježiš nám všetkým chce dať nádej. Rozumie našim pokušeniam, utrpeniu, sklamaniam aj obavám. Jeho vzkriesenie nám dáva do života odvahu a novú nádej.


Zdieľať: