Istý kazateľ sa na ulici stretol s majiteľom veľkej fabriky na výrobu mydla. S úškľabkom na tvári a s posmešným tónom v hlase neveriaci majiteľ fabriky vyhlásil: „Evanjelium, ktoré zvestuješ, asi veľmi nefunguje a nepomáha. Veď sa len pozri, koľko bezbožných a zlých ľudí je ešte stále na tomto svete.“

Kazateľ mlčal. Nevedel, čo na to povedať, až kým nešli okolo chlapca, ktorý si robil koláčiky z blata. Samozrejme, ufúľaný bol od hlavy až po päty. Kazateľ povedal majiteľovi fabriky: „Pozri sa, Juraj, to, čo vyrábaš ty, asi nie je veľmi účinné, pretože na svete je ešte toľko špiny! Len si všimni tohto chlapca.“

„Ale moje mydlo umyje len tých, ktorí ho použijú,“ bránil sa podnikateľ.

„Presne tak to funguje aj s evanjeliom, ktoré zvestujem!“ zvolal kazateľ.

Evanjelium naozaj funguje, ale len v prípade tých, čo ho použijú. Možno práve preto je na svete ešte stále toľko zla a nenávisti.


Zdieľať: