Mnohí finanční odborníci s napätím sledujú pohyb na svetových burzách. Jeden z nich pri istej príležitosti poznamenal: „Strach z krachu na burzách je počiatkom múdrosti.“ Tento expert parafrázoval a aktualizoval biblický text: „Začiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom, v poznaní Najsvätejšieho spočíva rozumnosť.“ (Príslovia 9,10)

O akej múdrosti hovoril finančný odborník? Zrejme mal na mysli múdrosť, ktorá vie peniaze investovať šikovne, ale nie príliš riskantne. Boh však hovorí o múdrosti, ktorá si uvedomuje, že nič na svete nie je trvalé, preto sa obracia k Bohu, ktorý nepodlieha nijakým otrasom ani krachu.


Zdieľať: