Celých štyridsať rokov, vždy v sobotu večer, stál na rohu jednej ulice Boží služobník a rozdával okoloidúcim letáky s ponukou evanjelia. A potom prestal. Bol znechutený, pretože nevidel výsledky svojej snahy. Jeho miesto na rohu ulice ostalo prázdne.

O niekoľko rokov neskôr išiel náhodou okolo tohto miesta. Na rohu ulice uvidel akéhosi mladého muža, ako tam stojí a okoloidúcim rozdáva letáky. Jeden dal aj jemu. Zastavil sa a spýtal sa ho: „Ako vás napadlo postaviť sa dnes večer práve sem?“

„Nuž, pane, viete, na rohu tejto ulice stával roky jeden starý muž. Práve prostredníctvom letáka, ktorý mi dal, som poznal Ježiša Krista. Tento muž už zrejme zomrel, pretože som ho tu už dávno nevidel. A tak som sa rozhodol, že sa postavím na jeho miesto.“

Starý muž bol dojatý, keď to počul. Priznal sa: „Ja som ten človek, ktorý ti dal leták. Z milosti Božej sa chcem opäť postaviť na toto miesto a pokračovať v práci, kým sa Ježiš nevráti.“

Každý máme nezastupiteľné miesto v Božom pláne záchrany sveta. Pán Boh s nami počíta. Len On vie, aká dôležitá je naša práca, aj keď nám sa možno niekedy zdá, že neprináša nijaké výsledky.


Zdieľať: