Veterána rímskeho vojska predvolali jedného dňa na súd. Šiel za cisárom a požiadal ho, aby ho obhajoval. Cisára, ktorý bol hlavou štátu, to veľmi prekvapilo. Ako sa mohol obyčajný vojak odvážiť žiadať čosi podobné? Ale aby ukázal šľachetnosť srdca, odpovedal: „Dobre teda. Pošlem niekoho namiesto seba.“
Vtedy si vojak rozhalil tuniku a ukazujúc na svoje jazvy odvetil: „Cisár, keď som si v boji všimol, že sa ťa chystali prebodnúť kopijou, neposlal som nikoho namiesto seba, aby ťa ochránil.“
Každému z nás by mohol Ježiš povedať: „Keď ma zajali, ponížili, bili, mučili a ukrižovali pre teba, neposlal som nikoho namiesto seba. Milujem ťa a dal som za teba život.“


Zdieľať: