Hovorí sa, že keď Leonardo da Vinci ukončil prácu na svojom obraze Posledná večera, začul skupinu mníchov, ktorí diskutovali o tomto majstrovskom diele. Mnísi netušili, že ich maliar počuje, preto sa vyjadrovali bez zábran. Každému sa páčilo na obraze niečo iné, ale všetci sa napokon zhodli na tom, že najúžasnejší je nádherný obrus na stole.

Da Vinci nikdy nemal v úmysle, aby sa obrus stal centrom pozornosti. Chcel, aby sa ľudia sústredili na Ježiša Krista. Zobral preto štetec a obrus zamaľoval.

Ku komu upútavaš pozornosť tých, ktorí sú vôkol teba? K nejakým veciam? K sebe? Alebo ku Kristovi?


Zdieľať: