V roku 1972 vypustila NASA výskumnú vesmírnu sondu Pioneer 10. Jej prvoradou úlohou bolo dosiahnuť Jupiter, odfotografovať ho spolu s jeho mesiacmi a informácie o jeho magnetickom poli, radiácií a atmosfére odoslať na Zem. Vedci to považovali za odvážny plán, pretože v tom čase žiadna umelá družica Zeme nedošla ďalej než po Mars. Okrem toho sa obávali, že skôr, než dosiahne svoj cieľ, mohli by ju zničiť asteroidy.

Pioneer 10 však došiel do cieľa a ešte oveľa, oveľa ďalej. V novembri 1973 obletel okolo tejto veľkej planéty, ktorej obrovská gravitácia spôsobila, že Pioneer 10 sa prepol na väčší stupeň rýchlosti a letel na okraj slnečnej sústavy. Asi vo vzdialenosti 1,6 bilióna (bilión má 12 núl) kilometrov od Slnka, Pioneer 10 preletelel okolo Saturna; vo vzdialenosti 3,2 bilióna preletel okolo Uránu; takmer vo vzdialenosti 4,8 bilióna kilometrov okolo Neptúna a vo vzdialenosti 6,4 bilióna okolo Pluta. V roku 1997 – 25 rokov po svojom vypustení do vesmíru, bol Pioneer vo vzdialenosti viac než 9,5 bilióna kilometrov od Slnka.

Napriek tejto obrovskej vzdialenosti Pioneer 10 neustále vysielal rádiové signály vedcom na Zem. Najpozoruhodnejšie je azda to, že tieto signály vysiela 8-wattová vysielačka, ktorá je asi taká silná ako nočná lampa. Trvá to viac než 9 hodín, kým signál príde na Zem.

Vedci ani netušili, čo sa tejto malej umelej družici podarí. Inžinieri, ktorí ju navrhli, jej dávali životnosť tri roky. Vydržala však oveľa viac. Svojou dlhovekosťou a malou 8-wattovou vysielačkou dosiahla viac, než si vôbec niekto pomyslel.

Je to niečo podobné, ako keď sa odovzdáme do služby Bohu. On totiž môže pracovať aj prostredníctvom niekoho, kto má len schopnosti 8-wattovej vysielačky. Nemôže však vo svojej službe použiť toho, kto nie je ochotný s ním spolupracovať.


Zdieľať: