Jedného dňa v roku 1915 uskutočnil Alexander Graham Bell prvý transkontinentálny telefonát medzi New Yorkom a San Franciscom. Bolo to niečo fantastické. Divila sa tomu celá krajina. Ako je možné, že niekto v New Yorku môže hovoriť a počuť niekoho zo San Francisca?

Dovtedy o tom nikto ani len nesníval. Telefonovať niekomu na opačnej strane pologule je teraz oveľa jednoduchšie, než to bolo vtedy pre Alexandra Grahama Bella. Mobilom môžeš volať z ktoréhokoľvek miesta na zemi.

Už tisícky rokov môžu ľudia volať priamo do neba, ktoré je od nás vzdialené bilióny svetelných rokov. Nepotrebujú na to nadštandardný telefónny prijímač. Stačí vysloviť tichú modlitbu.

Vôbec nezáleží na tom, že nevieš vysvetliť, akými vlnami sa modlitby prenášajú. Dôležité je osobne sa presvedčiť, že to funguje a každý deň byť napojený na nebeskú sieť.


Zdieľať: