Po jedenástich potratoch sa Alicia a Josh Doughertyovci stali náhradnými rodičmi detí, ktoré ich vlastní rodičia nechceli. Prvé dieťa, ktoré si vzali do starostlivosti, bol Alexander. Trpel poruchou fetálneho alkoholového spektra. Táto porucha je výsledkom nadmernej konzumácie alkoholu matkou počas celého tehotenstva. Prejavuje sa rôznymi problémami vo vývoji a správaní – záchvatmi hnevu, plačom a krikom. Alicia spomína na moment, keď sa Alexander tak rozčúlil, že po nej hodil koberec zo schodov. Jeho správanie sa však postupne menilo. Po čase si ho adoptovali a vzali si ďalších päť detí s rovnakou diagnózou. Na ich správanie si zvykli a netrápia sa kvôli tomu.

Alicii sa časom podarilo otehotnieť a na svet priviedla štyri vlastné deti. K desiatim deťom nedávno pribudli ďalšie dve do pestúnskej starostlivosti. Ich rodina má teda 14 členov. Otec si užíva chvíle doma. Sám totiž vyrastal ako jedináčik.


Zdieľať: