75-ročný človek v priemere
– 23 rokov spí (31 %)
– 19 rokov pracuje (25 %)
– 9 rokov sleduje televíziu alebo sa venuje inej zábave (12)
– 7,5 roka sa oblieka a stará o svoj zovňajšok (10 %)
– 6 rokov venuje jedeniu (8 %)
– 6 rokov cestuje (8 %)
– 0,5 roka venuje modlitbe a bohoslužbe (0,7 %)

Nájdi si čas pracovať – to je cena úspechu.
Nájdi si čas premýšľať – to je zdroj sily.
Nájdi si čas hrať sa – to je tajomstvo mladosti.
Nájdi si čas čítať – to je základ poznania.
Nájdi si čas na bohoslužbu – to je cesta k dôstojnosti.
Nájdi si čas pomáhať a tešiť sa s priateľmi – to je zdroj šťastia.
Nájdi si čas milovať – to je zmysel života.
Nájdi si čas snívať – to pozdvihne tvoju dušu k hviezdam.
Nájdi si čas smiať sa – to je najkrajšia hudba pre tvoje srdce.
Nájdi si čas modliť sa – to je cesta ku Kristovi.


Zdieľať: