Jeden starší muž, ktorý nikdy nechodil do žiadnej školy, sa rozhodol, že sa naučí čítať. Jeho najväčšou túžbou bolo prečítať si Bibliu, aby sa mu mohol Boh prostredníctvom svojho Slova prihovárať. Naučiť sa čítať však nebolo také jednoduché. Už len naučiť sa abecedu bolo preňho nepredstaviteľne ťažké. Trvalo niekoľko rokov, kým sa tomuto zbožnému kresťanovi podarilo naučiť sa čítať. Napokon si predsa len mohol prečítať spočiatku len trochu, neskôr celý Nový Zákon. Niekoľko dní po tom, čo dočítal poslednú knihu Biblie, sa stretol s priateľom. Pri rozhovore s ním so slzami v očiach povedal: „Stálo to všetku tú námahu môcť si prečítať jediný text – Ján 3,16.“


Zdieľať: