Berta Adamsová mala 71 rokov, keď zomrela na Floride. Na úmrtnom liste bolo napísané: Príčina smrti – podvýživa. Jej telo to nevydržalo po tom, čo schudla viac ako 25 kilogramov. Keď úradníci obhliadli jej dom, našli tam taký neporiadok a takú špinu, akú si nedokážete ani predstaviť. Inšpektor povedal, že ešte nikdy nevidel také biedne ľudské obydlie. Táto úbohá žena žobrala jedlo od ľudí a všetko oblečenie mala od Armády spásy, ktorá sa starala o bezdomovcov. Po každej stránke to bola biedna, opustená vdova. Ale toto nebola hlavná príčina jej smrti.

Medzi kopou špinavých a porozhadzovaných vecí našiel inšpektor dva kľúče, ktoré boli od depozitných skriniek v dvoch bankách. A potom objavili niečo absolútne neuveriteľné. Prvá depozitná skrinka obsahovala 700 vkladových certifikátov, stovky rôznych vkladových listov a skoro 200 000 dolárov v hotovosti. V druhej bolo viac ako 600 000 dolárov v bankovkách a minciach. Keď sa spočítala hodnota majetku v oboch skrinkách, zistilo sa, že táto žena vlastnila viac ako milión dolárov. Hromadenie peňazí sa stalo pre Bertu Adamsovú osudným. Jej smrť bola neobyčajne krutým svedectvom o zúfalom zameraní jej života. Veľké bohatstvo jej nepomohlo, aj keď majetok, ktorý vlastnila, mohol zabezpečiť dobré zdravie nielen jej, ale aj mnohým ďalším.


Zdieľať: