Autor knihy ranných zamyslení raz navštívil svojho priateľa. Pri rodinnej pobožnosti si práve čítali z jeho knihy.

„Dnes máme tú prednosť a česť, že je s nami autor knihy, z ktorej si práve čítame,“ začal domáci pán. „Príležitosť mať medzi sebou človeka, ktorý ju napísal, sa často neopakuje.“

Na chvíľu sa odmlčal a potom pokračoval: „Práve mi však prišla na myseľ iná kniha – naša Biblia. Jej autora môžeme mať vedľa seba každý deň a vždy vtedy, keď ju čítame.“

Aká veľká prednosť je mať Autora najvzácnejšej knihy na svete nablízku vždy, keď otvoríme jej sväté stránky! Samozrejme, ak ho k sebe pozveme.


Zdieľať: