Istý kazateľ vyhlásil vo svojom zbore zvláštne zhromaždenie, na ktorom bude mať každý príležitosť vyjadriť svoje námietky proti kresťanstvu.

Prišlo niekoľko stoviek ľudí. Prvý muž, ktorý sa prihlásil, povedal: „Členovia cirkvi nie sú vôbec lepší ako ostatní ľudia.“

„Kazatelia nie sú takí, akí by mali byť,“ povedal ďalší.

Zaznievali ďalšie a ďalšie námietky a pripomienky a kazateľ si ich všetky zapisoval.

„V cirkvi vládne pokrytectvo.“

„Zbor je klub zbohatlíkov.“

„Kresťania už vôbec neveria Biblii.“

Keď už nikto nemal ďalšiu námietku, kazateľ ešte raz prečítal celý zoznam. Papier potom položil bokom a povedal: „Priatelia, kritizovali ste kazateľov, členov cirkvi, Bibliu atď., ale ani jedna námietka nebola adresovaná proti môjmu Pánovi!“

A potom im celkom jednoduchými slovami začal kázať o Kristovi, ktorý jediný je dokonalý a bezchybný. Vyzval ich, aby nehľadeli na ľudí, ale prišli ku Kristovi a dôverovali mu, pretože on jediný ich nikdy nesklame.


Zdieľať: