Japonský námorník Kouri už niečo počul o Ježišovi. Pre neho to bol Boh cudzincov, o ktorom nechcel nič vedieť. V živote mal len jedno heslo – zabávať sa.

Raz večer sa vybral do vykričanej štvrte Tokia. Ktosi mu podal akýsi papier. Keď sa naň pozrel, zistil, že je to nejaký kresťanský leták. Vzápätí ho skrkval a hodil tomu človeku do tváre.

O dva týždne prechádzal tou istou ulicou. Uvidel skupinu mladých ľudí, ktorí spievali. Keď prišiel bližšie, jeden z nich práve začal čítať: „Slovo o kríži je bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.“ Kouri chvíľu počúval. Naozaj si myslel, že slovo o kríži je bláznovstvo. Určite je to hlúposť. Zrazu ho však zasiahli slová: „Bláznovstvo pre tých, čo sa rútia do záhuby!“ Zostal stáť ako omráčený. Toto nečakal. Boh ho zastavil a on sa rozhodol, že bude žiť inak.


Zdieľať: