10. decembra 1964 bola Martinovi Lutherovi Kingovi udelená Nobelova Cena mieru. Celý život sa tento černoch usiloval o to, aby aj v Spojených štátoch mal každý občan – bez ohľadu na farbu pleti – občianske práva. Na rozdiel od niektorých ďalších mužov, ktorí mali ten istý cieľ, Martin Luther King veril, že cieľ môže dosiahnuť použitím metódy nenásilia. Vedel, rovnako ako Ježiš, že násilím by sa tento problém vyriešil len dočasne a že v konečnom dôsledku by bolo len viac vojen a nenávisti. Aj keď vláda Spojených štátov použila počas niektorých jeho protestných akcií aj proti nemu samotnému násilie, neprestal veriť, že nenásilie je jediná cesta, ako dosiahnuť práva a postavenie, o ktoré sa spolu so svojím ľudom tak veľmi usiluje.

Aj keď Martin Luther King nebol dokonalým človekom – a niektorí sa práve o to snažili, aby sa jeho nedostatky dostali na verejnosť – ukázal nám tie stránky charakteru a prejavil podobné vodcovské schopnosti, s akými sa stretávame u Ježiša. Aj on chcel nielen u obyčajných ľudí, ale aj u predstaviteľov národa vyvolať zmenu pomocou nenásilných prostriedkov. Martin Luther King sa vo veľkej miere zaslúžil o pokrok a výrazné zmeny v otázke rasizmu práve v Spojených štátoch, kde žije veľa obyvateľov čiernej pleti. Zakrátko po tom, čo dostal Cenu mieru, bol naň spáchaný atentát následkom ktorého zomrel.

Každý z nás by mal byť tvorcom pokoja. Všetci by sme mali v boji za pravdu obhajovať metódy nenásilia. Biblia hovorí: „Blahoslavení tvorcovia pokoja…“ (aj keď možno nikdy nedostanú Cenu mieru).


Zdieľať: