Jeden starý kazateľ vážne ochorel. Všetci vedeli, že už na svete dlho nepobudne. V nemocnici sa striedala jeho rodina s jeho priateľmi. Navštívil ho aj jeden dlhoročný priateľ. A pretože nevedel, ako umierajúceho kazateľa potešiť, prečítal mu niekoľko textov z Biblie o nebi. Potom mu začal rozprávať, aké bude v nebi všetko nádherné, aké netušené možnosti nám ponúka večný život.

Starý kazateľ sa z posledných síl zdvihol a ticho povedal: „Prestaň s tým haraburdím. Ja sa neteším na krásy neba, ale na to, že konečne objímem svojho Spasiteľa a celú večnosť budem s Bohom.“


Zdieľať: