Šesťročný Seppele je v prvom ročníku. Ako prváčikovi mu nie je veľmi do reči. Na hodine náboženstva s ním chce učiteľ nadviazať rozhovor a spýta sa ho:

„Seppele, povedz mi, kto je vlastne v nebi?“

Seppele zvraštil čelo a potom rozhodným tónom povedal: „Predsa anjel!“

„Len jeden?“

„Nie, sú ich plné domy!“

„A čo tam robia tí anjeli?“

Bolo cítiť, ako Seppele tuho rozmýšľa. Zrazu mu tvárou prebehol záblesk a povedal: „Varia samé dobroty!“

Možno sa pritom usmejeme, ale keď Ježiš odchádzal povedal, že nám ide pripraviť domov. A nielen to. Často opisoval nebo ako veľkú hostinu, pri ktorej bude sám obsluhovať.


Zdieľať: