V 19. storočí bojovali niektoré domorodé kmene na Novom Zelande s britskými okupačnými vojskami. Britský generál Cameron táboril so svojimi vojakmi na brehu rieky Waikato. Po ťažkých bojoch boli vyčerpaní a chýbal im proviant. Očakávali nový útok maurských bojovníkov. Vtom hliadka signalizovala, že sa k nim plaví niekoľko veľkých kanoí. Vojaci so zbraňami v ruke očakávali to najhoršie. Ale namiesto člnov s bojovníkmi uvideli člny naložené kozím mliekom a zemiakmi. Maurovia vytiahli svoje lode na pláž a povedali šokovaným nepriateľským vojakom: „Dopočuli sme sa, že máte hlad. V knihe, ktorú nám priniesli misionári, sa hovorí: Ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť. Ste naši nepriatelia a máte hlad. My vám chceme dať jesť.“ Maurovia rýchlo vyložili svoj tovar a pokojne sa vrátili do dediny.

Najlepšie sa zbavíš svojho nepriateľa, keď z neho urobíš svojho priateľa.


Zdieľať: