Jedny malé švajčiarske hodinky boli vyrobené s veľkou zručnosťou z miniatúrnych súčiastok. Kúpila si ich mladá dáma a dobre jej slúžili. A predsa boli na jej zápästí nespokojné, lebo ukazovať čas jednej bezvýznamnej dáme, ktorá sa na ne pozrie len z času na čas, sa im zdalo naozaj málo. Závideli miesto veľkým hodinám na veži radnice. Jedného dňa, keď spolu s majiteľkou prechádzali okolo radnice, maličké hodinky vykríkli: „To by bolo nádherné dostať sa tam hore! Keby sa nám to podarilo, mohli by sme slúžiť mnohým ľuďom, nielen tejto jednej mladej dáme!“

Majiteľka sa rozhodla, že umožní hodinkám byť na veži radnice. Na druhý deň spustili z veže tenkú niť, na ktorú malé hodiny priviazali. Potom ich pomaly a opatrne dvíhali vyššie a vyššie. „Teraz máte príležitosť, malé hodinky. Využite ju!“ povedala im dáma. Keď už boli takmer na mieste, kde tak veľmi túžili byť, zo zeme ich vôbec nebolo vidno.

V tej chvíli si malé hodinky uvedomili, že toto vysoké postavenie ich vlastne úplne zničilo! Stali sa bezvýznamnou bodkou zmietanou vo výške.

Modlite sa za to, aby ste kvôli túžbe po niečom väčšom, na čo nemáte a čo vám Boh z lásky odmieta dať, nestratili svoj „malý“ vplyv, pre ktorý ste tu Bohom určení. Učte sa byť spokojní.


Zdieľať: