Istý mních po príchode do kláštora zložil sľub mlčania. Po desiatich rokoch mlčania si ho predvolal jeho predstavený a spýtal sa ho: „Chcel by si mi niečo povedať?“

Mních odpovedal: „Zlé jedlo.“

Po ďalších desiatich rokoch dostal mních opäť možnosť vyjadriť svoje myšlienky. Povedal: „Tvrdá posteľ.“

Po ďalších desiatich rokoch bol opäť predvolaný pred svojho predstaveného. Keď sa ho spýtal, či mu chce niečo povedať, odpovedal: „Odchádzam.“

Predstavený mu povedal: „Ani trochu ma to neprekvapuje. Odkedy si tu, stále sa len sťažuješ.“


Zdieľať: