Sadhu Sundar Singh, kresťanský misionár v Indii, mal jednoduchý štýl kázania, ktorý priťahoval nielen davy, ale aj spravodajské médiá. Počas jeho pobytu v Madrase sa na jednom z jeho zhromaždení zúčastnil aj reportér miestnych novín. Nasledujúce ráno Sundarovi hostiteľ prečítal, čo o stretnutí napísal. Podľa neho bol Sundar „vysoký mladý muž, ktorý prinášal svoje posolstvo ohnivo ako prorok a mocne ako apoštol. Poslucháči mu viseli na perách a nikdy ani na chvíľku nedovolili svojim očiam odvrátiť sa od tejto ústrednej postavy. Sadhu bol iný než všetky predstavy, ktoré si o ňom ľudia vytvorili. Neporovnateľne prevyšoval všetko, čo som si o ňom myslel. Keď som počul slová vychádzajúce z úst tohto sadhua, môj skepticizmus zmizol ako mraky pred vychádzajúcim slnkom. Problém kresťanstva v Indii je vyriešený a vyriešil ho tento sadhu.“

Sundar cítil, že sa červenal, keď mu prečítali článok o ňom. Určite sa sám v týchto slovách nevidel. Jednoducho bol mladým mužom, ktorý uposlúchol volanie, ktoré vnímal, že mu Boh položil na srdce. Svojmu hostiteľovi povedal: „Nesnažím sa nikoho pritiahnuť k sebe. Chcem len ľuďom odhaliť letmý pohlaď na Pána, ktorému slúžim. Ježiš povedal svojim učeníkom, že keď bude vyvýšený zo zeme, pritiahne všetkých k sebe. Chvála Bohu, že je to pravda.“


Zdieľať: