Boh nám môže odpustiť našu minulosť a urobí to celkom rád. On odhodí naše hriechy do morských hlbín a na breh umiestni tabuľu s nápisom „Neloviť!“ Prečo by sme sa takto nemohli zachovať aj my voči svojim blížnym?

V starovekých časoch boli morské hlbiny ľuďom absolútne neprístupné. Človek sa mohol ponoriť len tak hlboko, ako mu dovolili jeho pľúca.

V modernej dobe máme ponorky, ktoré brázdia po moriach a dokážu plávať pod morskou hladinou. Špeciálne ponorky, tzv. batyskafy, zostúpili dokonca na dno najhlbšej morskej priepasti – Mariánskej priekopy. Možno aj vďaka tomu dnes nevieme dostatočne oceniť, čo pre nás Boh robí. Keby sme chceli modernou rečou vyjadriť, že nám je niečo naozaj nedostupné, mohli by sme povedať, že „Boh zahodí všetky naše hriechy do skládky nukleárneho odpadu“. To miesto je pre ľudskú nohu skutočne nedostupné! A také je pravé odpustenie!


Zdieľať: