Jeden bohatý človek sa sťažoval svojmu priateľovi:

„Ľudia ma nemajú radi. Hovoria, že som lakomec. V testamente som celý svoj majetok poručil na dobročinné účely.“

Priateľ mu odpovedal bájkou o krave a svini.

Sviňa prišla ku krave a bedákala:

„Ľudia stále hovoria iba o tebe, aká si užitočná. Je pravda, že im dávaš mlieko. Ale zo mňa majú viac – aj šunku a masť. Dokonca zjedia aj moje nohy. A predsa ma nikto nemá rád. Pre všetkých som iba sviňa. Prečo?“

Krava sa zamyslela a potom hovorí: „Možno je to preto, že ja im dávam dobré veci už počas života.“


Zdieľať: