MUDr. Martin Jan Stránský pracoval ako lekár na neurologickom oddelení v Albany Medical Center v USA. Na otázku: „V čom vidíte nebezpečenstvo sociálnych sietí?“ odpovedal:

Medziľudská komunikácia je založená na tom, že vidíte reakcie toho, s kým sa rozprávate. Vidíte jeho tvár, ruky, čítate reč jeho tela. Na sociálnych sieťach nič také neexistuje. Takže schopnosť mladých ľudí vyjadrovať sa preukázateľne klesá. Dokonca aj IQ mladej generácie je nižšie, než generácie predtým. Nevedia sa vyjadrovať a znižuje sa ich schopnosť myslieť. To je jedna vec.

Druhá je, že si vytvárajú umelý svet, v ktorom si režírujú vlastné divadlo. Kto sa im nepáči, toho zmažú. To ale nereflektuje realitu, pretože realita je o tom, že musíme vedieť reagovať a dohadovať sa s ľuďmi a vecami, ktoré sú nám aj nepríjemné. Takže je to úplne falošné divadlo.

A to tretie nebezpečenstvo je, že dochádza k absolútnej homogenizácii celej spoločnosti. Morálne princípy sa posudzujú na základe tzv. virality. Pravda už neexistuje, ale dôležitejšia je virálna počítačová reakcia na to, čo sa v tom svete deje. To je špička novodobého ľadovca, ktorá pre mňa predstavuje veľmi dôležitý moment pre vývoj ľudského mozgu, ktorý sa určitým smerom vyvíjal a zrazu za posledných 25 rokov do tohto procesu zasiahlo niečo, čo doslova ten proces vykoľajuje a čo má hmatateľné a neurologicky viditeľné negatívne výsledky.


Zdieľať: