Jeden misionár rozprával, ako sa celé týždne snažil vysvetliť domorodcom, čo znamená slúžiť Bohu. A potom uvidel, ako domorodý náčelník vychádza z dediny a nesie pušku, rohož a ostatný svoj majetok. Vedľa neho šiel jeho pes. Starý muž si postavil z kameňov jednoduchý oltár, položil naňho všetko, čo mal a potom naň aj sám vyliezol.

Keď sa ho misionár spýtal, čo to znamená, muž mu povedal: „Učiteľ, počul som tvoje slová, že máme Bohu odovzdať svoje srdce a svoje telo akú živú obeť. Cítim, že to musím urobiť. Dnes o tom od rána rozmýšľam. Prosil som Boha, aby mi pomohol správne sa rozhodnúť. Preto som si zaumienil, že mu odovzdám celý svoj život a všetko, čo mám. A tak to práve robím.“

Možno sa nám to zdá trochu zvláštne, ale Boh očakáva od každého z nás, že mu odovzdáme celý svoj život a celé svoje srdce. Ak to urobíme, obdržíme jeho bohaté požehnanie.


Zdieľať: