Vieme, že motocyklisti musia mať podľa zákona prilbu. Pred rokmi som aj ja jazdil na motocykli. Raz sa mi stalo, že rovno predo mnou prudko zabrzdilo auto. Vedel som, že naraziť doň v rýchlosti môže byť osudné, preto som odsotil motocykel na jednu stranu a sám som sa hodil na druhú stranu auta. Šmýkal som sa po ceste až som narazil na prilbu. Keď som si neskôr obzeral, ako je tento ochranný prostriedok poškodený, bol som veľmi rád, že si to neodniesla moja hlava.
Nosíš prilbu spasenia? Je to podľa zákona duchovného prežitia!
Prilba, ktorá chráni myseľ, je istota spasenia, pomocou ktorej Duch stráži myslenie znovuzrodeného kresťana.


Zdieľať: