Počul som celkom jednoduchú definíciu viery. Vyplýva zo stručnej lekcie o anatómii.

Vieru môžeme definovať ako odovzdanie Bohu od hlavy po päty. Keby som túto definíciu počul počas štúdia, keď som všetko spochybňoval, musel by som buď poprieť jej pravdivosť alebo by som sa musel zamyslieť nad svojimi karikatúrami viery. Vtedy som si vôbec neuvedomoval, že viera začína hlavou – to znamená, že vychádza z rozumu, dôkazov a poznania. Akonáhle je hlava uspokojená, celý proces sa obrazne povedané premiestni do oblasti srdca, pretože vôľa musí nejakým spôsobom reagovať na nové skutočnosti. Potom sa celý proces obrazne povedané presúva do nôh, teda na miesto, kde reagujeme celým svojím životom. Tak je celá bytosť uspokojená a získava novú orientáciu na Ježiša.


Zdieľať: