Manželia Holbrookovi, ktorí sa špecializujú na rodinný život, o tejto téme nielen prednášajú, ale zároveň robia množstvo rôznych výskumov. Pri jednom takomto prieskume, do ktorého sa zapojilo sto detí, zisťovali, aké tri odpovede otcovia najčastejšie používajú, keď za nimi prídu deti s nejakou otázkou, s problémom alebo so žiadosťou.

Na prvom mieste, ako najčastejšie používaná odpoveď, boli slová: „Som unavený.“

Na druhom mieste: „Nemáme dosť peňazí,“

a na treťom mieste: „Buď už konečne ticho!“


Zdieľať: