Aby človek za istých okolností hovoril o Ježišovi, musí mať dosť odvahy. Chcem vám vyrozprávať jeden skutočný príbeh, ktorý sa stal pred niekoľkými rokmi.

Istý profesor filozofie bol hlboko presvedčeným ateistom. Celý semester presviedčal svojich študentov o tom, že Boh neexistuje. Jeho študenti sa báli oponovať mu, pretože vždy mal poruke množstvo logických argumentov. Učil už dvadsať rokov, no protirečiť sa mu nikto neodvážil, pretože mal u žiakov autoritu. Neskôr uvidíte, prečo.

Vždy na konci semestra, v posledný deň, vyzval svojich 300 študentov:

„Ak je tu niekto taký, kto ešte verí v Ježiša, nech vstane!“

Študenti už vedeli, čo bude nasledovať. Profesor dodal: „Pretože ak niekto verí v Boha, je hlupák. Keby Boh existoval, nedovolil by, aby sa táto krieda pri dopade na zem rozlomila. Takto by celkom jednoducho dokázal, že existuje. Žiaľ, nemôže to urobiť.“ Potom pustil kriedu na zem a krieda sa rozpadla na niekoľko väčších aj menších kúskov.

Študenti len stáli a pozerali sa. Mnohí z nich boli presvedčení o tom, že Boh neexistuje. Našli sa však medzi nimi aj takí, čo v Boha verili, no neodvážili sa postaviť sa.

Pred niekoľkými rokmi prišiel jeden nový študent – kresťan, ktorý už počul o tomto profesorovi. Ku svojej špecializácii musel absolvovať jeden semester u tohto profesora. Bál sa. Tri mesiace sa každé ráno modlil za to, aby mal odvahu vstať bez ohľadu na to, čo povie profesor a čo si budú myslieť ostatní. Dúfal, že nič z toho, čo povedia alebo urobia, neotrasie jeho vierou.

Napokon nastal ten posledný deň. Profesor ako obvykle vyhlásil: „Ak je tu niekto, kto ešte verí v Boha, nech vstane!“

Profesor spolu s celou triedou prekvapene pozerali na tohto mladého muža, ktorý sa vzadu postavil. Profesor vykríkol: „Si hlupák! Keby Boh existoval, zabránil by tomu, aby sa táto krieda pri dopade na zem dolámala.“ A keď už bral kriedu do ruky, aby ju hodil na zem, krieda mu vypadla pomedzi prsty. Cez záhyby nohavíc sa zošmykla až na topánku a potom sa úplne celá odkotúľala po zemi. Zaskočený profesor hľadel za kotúľajúcou sa kriedou. Pozrel na mladého muža a vybehol z prednáškovej haly.

Mladý muž, ktorý vstal, prešiel dopredu. Nasledujúcu polhodinu hovoril svojim spolužiakom o Ježišovi. 300 študentov zostalo v hale a počúvalo prednášku o tom, ako ich Boh miluje a ako prostredníctvom Ježiša zjavuje svoju moc.


Zdieľať: