Pruský kráľ Frederik Veľký bol neverec. Naopak, generál von Zealand, jeden z jeho najvernejších úradníkov, bol zbožný kresťan. Raz sa stalo, že na slávnostnom zhromaždení si kráľ začal robiť hrubé žarty z Ježiša Krista. Všetci hostia sa až váľali po stole od smiechu, samozrejme, okrem generála von Zealanda.

„Nakoniec generál vstal a rozjarenému kráľovi adresoval tieto slová: „Pane, viete, že smrti sa nebojím. Bojoval som za vás a vyhral som 38 bitiek. Som už starý človek a onedlho odídem tam, odkiaľ sa už nikto nevráti. Teším sa však na to, že sa stretnem s Tým, ktorý je väčší ako vy, s mocným Bohom, ktorý ma spasil, zbavil mojich vín – s Pánom Ježišom Kristom, ktorému sa vy rúhate. Zdravím vás, pane, ako starý človek, ktorý miluje svojho Spasiteľa až na veky!“

V sále nastalo hrobové ticho. Kráľ vstal a trasúcim sa hlasom povedal: „Generál von Zealand, prosím vás, prepáčte mi! Prosím vás, prepáčte mi!“

A tým sa celá hostina v tichosti skončila.


Zdieľať: