Možno si z občas kúpiš noviny alebo nejaký časopis. Čo tam nájdeš? Nikto nepíše o bežných veciach, s ktorými sa každodenne stretávame. Ľudí zaujíma to, čo sa vymyká z rámca všednosti a priemernosti. A neplatí to len pre udalosti vo svete. Aj nebo si všíma, čo mimoriadne a výnimočné dovolia niektorí ľudia Bohu vykonať prostredníctvom nich. Enoch chodil s Bohom – a nebo si to všimlo. Noach sa líšil od svojich rovesníkov – a nebo si to všimlo. Mojžiš viedol izraelský národ – a nebo si to všimlo. V dejinách nájdete množstvo obyčajných ľudí, ktorí urobili niečo neobyčajné.

Či sú to hrdinské činy, alebo veľké hlúposti, ľudia si to všimnú a venujú tomu pozornosť. Ak budete hrdinom – či v kladnom, alebo zápornom zmysle – ľudia si vás určite všimnú. Vyzývam vás, aby ste sa rozhodli byť hrdinami a vyslancami Božieho kráľovstva – a zem i nebo si to všimnú. Kresťan nie je vážny človek so „zbožným“ výrazom na tvári, ktorý sa nikdy neusmeje a hovorí vždy len o  náboženstve a o Bohu. Ty máš byť kresťanom a žiť v realite; byť príjemným človekom, ktorého spoločnosť a blízkosť budú priatelia vyhľadávať. Práve tak bude môcť Boh požehnať tvoj vplyv a použiť ťa vo svojej službe.


Zdieľať: