Ak dieťa žije v prostredí kritiky, naučí sa odsudzovať.

Ak dieťa žije v prostredí nepriateľstva, naučí sa bojovať.

Ak dieťa žije v prostredí strachu, naučí sa báť.

Ak dieťa žije v prostredí ľútosti, naučí sa ľutovať sa.

Ak dieťa žije v prostredí žiarlivosti a nedôvery, naučí sa cítiť vinným.

Ak dieťa žije v prostredí povzbudzovania, naučí sa mať zdravú sebadôveru.

Ak dieťa žije v prostredí znášanlivosti, naučí sa byť trpezlivým.

Ak dieťa žije v prostredí pochvaly, naučí sa byť vďačný.

Ak dieťa žije v prostredí prijatia, naučí sa milovať.

Ak dieťa žije v prostredí uznania, naučí sa vážiť si sám seba.

Ak dieťa žije v prostredí čestnosti, naučí sa, čo je spravodlivosť.

Ak dieťa žije v prostredí otvorenosti, naučí sa, čo je pravda.

Ak dieťa žije v prostredí úprimnosti, naučí sa mať vieru v seba a v tých, s ktorými sa stretáva.

Ak dieťa žije v prostredí lásky, naučí sa, že svet je nádherné miesto pre život.


Zdieľať: