Istá pani sa priznala, že vždy, keď sa ide modliť, vidí pred očami päť fliaš vína. Privlastnila si ich neprávom, keď sa v jednej rodine starala o domácnosť. Odvtedy sa nemohla modliť. Niekto jej poradil, aby to napravila.

„Ale ten človek je už mŕtvy!“ bránila sa.

„A nemá nejakých dedičov?“

„Má, syna.“

„Tak choďte za synom a zaplaťte mu za to víno.“

Žena odišla. Vrátila sa na druhý deň a spýtala sa, či by nestačilo, keby tie peniaze dala do pokladnice ako dar pre Boha.

„Nie,“ povedali jej, „Boh nechce ukradnuté peniaze. Jediný spôsob, ako to môžete napraviť, je vrátiť ich.“

Niekoľko dní sa kvôli tomu veľmi trápila. Napokon sa však rozhodla. Odcestovala za synom toho človeka a o všetkom mu povedala. Ponúkla mu, že mu škodu nahradí zodpovedajúcou finančnou čiastkou. Muž peniaze nechcel, ale žena ho po dlhom prehováraní presvedčila, aby ich prijal. Domov sa vrátila plná radosti a tvár jej žiarila pokojom.

Drahí priatelia, zbavte sa ťažkého bremena, ktorý nosíte na svojich pleciach. Boh nechce, aby ho oslavovali ľudia, ktorí majú nejaké „dlhy“. Hriech postaví medzi nami a Bohom obrovský múr. Niekto môže zastávať vysoké postavenie v spoločnosti alebo cirkvi. Dôležité je však to, ako sa na neho pozerá Boh. Ak ste v živote vykonali niečo, čo treba napraviť, urobte to čím skôr. Bude sa vám žiť oveľa ľahšie.


Zdieľať: