Pedra som spoznal koncom leta 2010. Bol asi v mojom veku. Jeho správanie ma privádzalo do údivu. Stretnutia s ním predstavovali rozhodujúce okamihy v mojom živote.

Možno to bola len “náhoda“, ale nakoniec sme spolu pracovali v malej stavebnej firme. Neraz som bol prekvapený, ako Pedro reagoval (alebo nereagoval) v situáciách, v ktorých ja som nielen strácal trpezlivosť, ale dokonca som mal problém zostať slušný. Pedro sa vedel ovládať, bol vždy pokojný a vyrovnaný. Tiež som chcel byť taký. Často som si kládol otázku: Ako sa to Pedro naučil?

V jednom z našich rozhovorov sa priznal, že mal veľmi zlú povahu: bol veľmi netrpezlivý, netolerantný a pri problémoch reagoval násilnícky. Keď však stretol Ježiša, začal mnohé veci prehodnocovať. Prestal reagovať podľa okolností. Vzťah s Bohom mu pomáhal ovládať sa, nestrácať nad sebou kontrolu a nenechávať svojim pocitom a emóciám voľný priebeh.


Zdieľať: