Stará mama a jej pehavá vnučka sa vybrali do zoologickej záhrady. Spolu s ostatnými deťmi čakali v rade, aby umelec namaľoval dievčatku na líca tigrie fúzy.

„Ty máš na tvári toľko pieh, že ujo ti nemá kde namaľovať fúzy!“ vykríkol jeden chlapec v rade.

Dievčatko zostalo v pomykove a sklonilo hlavu. Stará mama si k nej čupla. „Mám rada tvoje pehy a celkom sa mi páčia,“ uistila ju.

„Ale mne nie,“ odpovedalo dievčatko.

„Keď som bola malá, vždy som chcela mať pehy,“ povedala stará mama a prstom jej nežne prešla po líci. „Pehy sú nádherné!“

Dievčatko zdvihlo hlavu a pozrelo sa na starú mamu. „Naozaj, stará mama?“

„Naozaj! Veď čo môže byť krajšie ako pehy?“

Malé dievčatko sa zahľadelo na usmiatu tvár starej mamy a jemne odpovedalo: „Tvoje vrásky!“


Zdieľať: