Jednou z najobľúbenejších kresťanských piesní je pieseň Roberta Robinsona „Come, Thou Fount of Every Blessing“. Robinson nebol vždy mužom viery. Po smrti otca zostal zatrpknutý a plný hnevu. Začal žiť zhýralým životom a stal sa z neho alkoholik. Keď však počul kázať známeho kazateľa Georga Whitefielda, Robinson odovzdal svoj život Bohu. Stal sa metodistickým kazateľom a napísal pieseň, ktorej pôvodné slová zneli: „Strácam sa a blúdim, viem to, môj Pane. Často od Boha zablúdim…“

Komusi sa nepáčili tieto slová, preto ich zmenil. Pôvodné slová však presne vystihovali kresťanský zápas.


Zdieľať: