Mladý Madagaskarec, ktorý sa zdržiaval v cudzine, sa stal kresťanom. Keď sa vrátil na Madagaskar, túžil po tom, aby aj ľudia v jeho dedine spoznali Ježiša. Vedel však, že jeho krajania žijú v strachu pred duchmi svojich predkov.

Modlil sa za to a v jeho srdci sa zrodil plán. V blízkosti dediny bolo malé pole, ktoré bolo pod kliatbou jedného z jeho predkov. Keby sa niekto odvážil toto pole obrábať, do roka mal zomrieť. Mladý kresťan zvolal obyvateľov dediny a povedal im: „Chcem začať obrábať toto pole, pretože Ježiš je silnejší než všetci duchovia. Ak zomriem, bude to znamenať, že predkovia sú silnejší než Kristus. Ale ak sa mi nič nestane, bude to znamenať, že silnejší je Ježiš. Potom na tomto poli postavím dom, v ktorom vás budem učiť o tomto Ježišovi.“

Návrh bol prijatý. Rok prešiel, a mladému mužovi sa nič nestalo. Postavil tam dom, v ktorom sa čítala Biblia a učil ľudí o Ježišovi.


Zdieľať: